SOŠ Handlová

 • Maturita 2017 - opravný termín EČ a PFIČ MS z AJ B1

  Dňa 6.septembra 2017 (streda) sa uskutoční na SOŠ Handlová opravná maturitná skúška z anglického jazyka - úroveň B1 : EČ (externá časť) a PFIČ (písomná forma internej časti).

  Nástup žiakov, ktorí píšu EČ, EČ+PFIČ je o 9,00 hod. na bloku A.
  Nástup žiakov, ktorí píšu len PFIČ je o 12,00 hod. na bloku A.

  Poznámka: EČ trvá 100 minút, PFIČ trvá 60 minút (160-180 slov)

  NEZABUDNITE SI SO SEBOU OBČIANSKY PREUKAZ A PÍSACIE POTREBY (pero s čiernou alebo modrou náplňou).

   
 • prázdniny

  cyklobus  plagát cyklobus Odvezte sa každý letný víkend cykloautobusom pod @Považský Inovec, na @Hrad Beckov alebo si vyšliapte až na @Tematin castle. Okrem cyklistického zážitku máte za jednu fotografiu istú aj odmenu od TSK (@Trenčiansky samosprávny kraj)! :)

  Viac informácií nájdete na tejto adrese. 

   
 • S duálnym vzdelávaním sa otvárajú príležitosti

  Odborné vzdelávanie sa v súčasnosti zameriava hlavne na rozvoj praktických zručností, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi a na podporu technických odborov vzdelávania.

  V rámci výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 získala Stredná odborná škola v Handlovej účelové finančné prostriedky vo výške 2200 eur na projekt s názvom Spoznaj výhody duálneho vzdelávania. Z celkovej sumy finančných prostriedkov je 1760 eur od MŠVVaŠ SR, 5% je spoluúčasť zriaďovateľa (Trenčiansky samosprávny kraj) suma 110 eur a 15 % spoluúčasť zamestnávateľa (spoločnosť Scheuch) vo výške 330 eur.

  Čítať ďalej...  
 • Práce grafikov

  Zátišie s ovocím

  Ivana Uramová
  IV.B
  Nikola Smoleňová
  IV.B
  Samuel Špánik
  IV.B
  Čítať ďalej...  
 • Zlatá dekáda študentov Cisco Academy Handlova, SOŠ Handlová

  V súťaži Networking Academy Games – NAG majú študenti medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad možnosť porovnať sa s rovesníkmi, ale aj s vysokoškolákmi z celého Slovenska. Tento rok sa národné kolo konalo na TU Košice a naši študenti vyhrali obe stredoškolské kategórie, teda aj tímovú súťaž, aj súťaž jednotlivcov. Tým sme zavŕšili desať rokov nepretržitých víťazstiev študentov Cisco Academy Handlova.

  Na tomto základe sa chceme ďalej rozvíjať. Preto sme sa zapojili do národného projektu IT akadémia kde sme získali najvyššiu formu partnerstva. SOŠ Handlová bude v rámci IT akadémie vybavená vedeckým laboratóriom a učitelia prírodovedných a informatických predmetov sa už pripravujú na niekoľko mesiacov až rokov štúdia a praktických cvičení.

  Zvýšime tak úroveň vyučovania matematiky, fyziky, programovania aj počítačových sietí, zavedieme úplne nový predmet IoT (Internet of Things). To všetko hlavne pre nový odbor 2561 M informačné a sieťové technológie.

  Cieľom je ponúknuť už terajším deviatakom a potom ich nasledovníkom nové možnosti štúdia na SOŠ Handlová s perspektívou ďalšieho vzdelávania na VŠ, alebo uplatnenia sa na trhu práce v oblasti IKT. V spolupráci so ZŠ budeme vyhľadávať a vzdelávať talenty. Ide nám hlavne o deti ktoré sa na počítačoch nielen hrajú, ale aj vzdelávajú a niečo sa snažia tvoriť.

  Verifikácia je možná na: http://netacad.sk/podujatia/nag2017/vysledky

  Handlová 28.6.2017

  Ján Krausko
  Cisco Academy Handlova
  SOŠ Handlová

   
 • Pomaturitné štúdium

  Stredná odborná škola Handlová otvára v školskom roku 2017/2018 pomaturitné kvalifikačné štúdium – študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť.

  Do uvedeného študijného odboru budú uchádzači prijatí formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas štúdia na SŠ.

  1. Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
  2. Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: 1. termín do 31. mája 2017, 2. termín do 31. júla 2017
  3. Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v študijnom odbore maturitnou skúškou, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 30. júna 2017.
  4. Splnenie kritérií prijímacieho konania do prvého ročníka štúdia, na základe ktorých prijímacia komisia Strednej odbornej školy v Handlovej posudzuje vedomostný potenciál žiaka.

  Kritériá prijatia

  Zápis na pomaturitné štúdium:

  1. termín: 27.6.2017 (utorok)
  2. termín: 30.8.2017 (streda)