SOŠ Handlová

 • „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ Erazmus +KA2 V utorok 29.11. sme na pôde našej školy privítali partnerov z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Grécka, Slovinska a Turecka, pretože v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ sa na našej škole konalo prvé nadnárodné stretnutie a prvá krátkodobá školiaca aktivita študentov a učiteľov všetkých partnerských škôl. Študenti sa tri dni venovali vzdelávacím aktivitám, ktoré boli zamerané na využiteľnosť zdrojov energie a ekologické správanie sa. Počas workshopov hrali animovanú digitálnu hru, ktorá overovala ich vedomosti z tejto oblasti, pomocou programu SCRATCH sa učili ako podobnú hru vytvoriť, v programe Tinkercad naprogramovali predmety pre 3D tlač a pomocou stavebnice Arduino plánovali inteligentné budovy. Okrem technicky zameraných aktivít sa mohli prejaviť aj kreatívne: písali úvahy, maľovali tričká a tašky s témou ochrany životného prostredia. Účastníci nadnárodného stretnutia, teda pedagógovia a manažment partnerských škôl, monitoroval vzdelávacie aktivity, tvoril a testoval metodické materiály, ktoré budú súčasťou elektronického praktického sprievodcu „Ako šetriť energiou“ a elektronického metodického materiálu „Vademékum energetickej efektívnosti“. Ďalšie dva dni boli venované odborným exkurziám. V Bešeňovej to bolo využívanie geotermálnej energie a v Jakubovanoch –Jochoch návšteva elektrárne na biomasu. Popoludnie 2. decembra bolo venované prezentáciám prác, záverečnému kvízu a vyhodnoteniu stretnutia. Napriek bohatému pracovnému programu sa našiel čas aj na spoločenské aktivity. Tureckí partneri si pripravili mini-koncert, ktorého súčasťou bol aj „projektový song“ , navštívili sme Bojnický zámok, ľadový dom na Hrebienku vo Vysokých Tatrách a presvedčili sa, že geotermálna energia má okrem technického aj príjemnejšie využitie v bazénoch kúpeľov v Bojniciach a aquaparku v Bešeňovej. V Handlovej sa stretli mladí ľudia zo siedmich európskych krajín. Mladí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty, mladí, ktorí sa spriatelili a tešia sa, že sa opäť stretnú a svojimi „malými skutkami zmenia tvár sveta“. Ing. Alena Kubová

   
 • Ponuka pre maturantov - vzdelávanie a práca súčasne

  tiar

  Vážený rodič, ako možnosť smerovania a uplatnenia Vášho dieťaťa po skončení strednej školy si Vám dovoľujeme dať do pozornosti Technologický Inštitút A. Ruprechta. TIAR ponúka 3-ročný vzdelávací program doplnený praxou vo výrobných prevádzkach s istotou zamestnania v našej spoločnosti po jeho ukončení (+ mesačnou mzdou). Podrobnosti sa dozviete v priloženej brožúre. Ak Vás táto možnosť pre Vaše dieťa zaujme alebo potrebujete viac informácií, určite nás kontaktujte.

  Technologický inštitút A. Ruprechta

  Čítať ďalej...  
 • Európsky týždeň odborných zručností 2016

  VET Week 2016 Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorá je základným kameňom tzv. New Skills Agenda pre Európu. Hlavným cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu, zabezpečiť kvalitný rozvoj ľudského kapitálu a zvýšiť zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a rast Európy.

  Oficiálny termín podujatia je 5. – 9. december 2016, kedy budú prebiehať rôzne aktivity v rámci celej EÚ.Do projektu sa dá prihlásiť aj s aktivitami, ktoré spĺňajú kritériá a napĺňajú ciele projektu, a to od 1.9.2016 do 31.12.2016.

  Čítať ďalej...  
 • Erasmus+

  Odborná stáž študentov vo Wrexhame, Veľká Británia

  V dňoch 2. 10. 2016 – 21. 10. 2016 sa 12 študentov Strednej odbornej školy Handlová zúčastnilo odbornej stáže v škole Coleg Cambria v meste Wrexham. Stáž sa konala v rámci projektu Erasmus+ kľúčovej aktivity KA1 pod názvom „My vieme, vy viete, ale spolu dokážeme viac“. Cieľom odbornej stáže bolo nielen zlepšiť jazykové zručnosti a kompetencie študentov, ale aj získať nové vedomosti a hlavne skúsenosti v odbore.

  Čítať ďalej...